Home / Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Sabtu, 5 September 2020 - 12:30 WIB

Libatkeun Pangéran dina Sagala Urusan

Ku: #appa

Ujian bakal terus disogrogkeun ka urang nepikeun ka urang ngarti jeung yakin, asal timana, kudu kumaha, jeung rék kamana.

Ujian bakal terus disogrogkeun ka urang nepikeun ka kokotor hasil lalampahan urang baheula beresih. Asalna suci balik deui kana suci.

Ujian bakal terus disogrogkeun ka urang, nepikeun ka haté urang nyanghareup ka ahérat, nonggongan dunya.

Ujian bakal terus disogrogkeun ka urang, nepikeun ka urang deuheus ka pangéran.

Sakumaha gedéna ujian, moal nepikeun ka matak paéh kalaparan, moal nepikeun ka taranjang teu boga papakéan, atanapi dikolong sasak teu boga padumukan.

Baca juga  Zallfa Sang Penari Cilik dari Cipeundeuy

Téangan heula keresa Pangéran dina tiap-tiap ujian. Mun geus kapanggih, bakal babari nyanghareupan ujianana.

Bakal hésé néangan jalan kaluar tina hiji ujian, mun teu apal naon nu dikersakeun ku Pangéran dina éta ujian.

Keresa Pangéran bakal gancang kapanggih ku jelema nu hayang deuheus ka anjeuna.

Keresa Pangéran bakal gancang kapanggih ku jelema nu mikacinta nagri ahérat.

Keresa Pangéran moal kapanggih ku jelema nu mikacinta urusan dunya.

Pang gedé-gedéna kabingung dina hirup manusa teh mun boga kahayang mikacinta ahérat bareng jeung kahayang mikacinta kana dunya.

Baca juga  Risman, Budak Ngora nu Reueus Kana Kasundaan

Urang pasti bisa, nyieun jalan keur ngudag kanikmatan ahérat, sabab baheula ge urang bisa  nyieun jalan keur ngudag kanikmatan dunya.

Moal coplok rasa mikacinta kana dunya mun urang can ngarasa katipu ku urusan dunya.

Mun can coplok rasa cinta kana dunya, ulah ngarep-ngarep bisa mikacinta ahérat.

Teangan rasa nikmat mangéran ka Gusti Alloh; teangan rasa nikmat hirup maké aturan Alloh;  jeung téangan rasa nikmat nungtun jelema ka jalan Alloh.

Share :

Baca Juga

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Tina Cangklong jadi Wanoh
Kholid

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Rék Jadi Jelema téh?

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Risman, Budak Ngora nu Reueus Kana Kasundaan

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Si Kecrok Bolonyon, Unéng: Tutut Euceu mah Teu Kedah Dikecrok

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Hirup kudu Nyurup

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Zallfa Sang Penari Cilik dari Cipeundeuy