Home / Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Kamis, 30 Juli 2020 - 16:07 WIB

Rék Jadi Jelema téh?

Ku: Oid

Teu nyangka da urang nepika ayeuna bisa hirup kumelendang di alam dunya, padahal teu kungsi ménta ka Pangéran; teu kungsi muja ka sagara; komo ngilu ngusulkeun ka kolot mah; aslina teu! Tapi da yakin, urang bisa kieu téh lantaran Pangéran nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Suci, Allahu Robbun Gofuur.

Umpama urang niténan kana kajadian bijil hirupna hiji manusa, lantaran ayana prosés biologis ti indung nu ngandung 9 bulan. Indung rot késang ngaclengna kahayang, tug nepika disusuan, dipopokan, dimandian, –nepika urang diajarkeun carana hirup, diajar leumpang léléngkah halu, diajar ngahuap sa kopeun, diajar ngomong balelol empot-empotan. Eta kajadian téh lantaran antelna kanyaah Allah kanu jadi mahluk-Na ngaliwatan kolot nu jadi bangbalung hirup.

Hiji nu ku urang dijadikeun cepengan, hiji nu bakal jadi patokan, ngan hiji ogé nu matak lumangsungna ieu kahirupan, mungguhing Allah nu ngagaduhan éta kakawasaan. Kersaning Allah, kolot urang bisa kakandung, bapa nu ngadukung, nini nu bingung, aki ngan gerang-gerung, nempokeun si nini embung diajak nimbrung. Haha.

Baca juga  Tina Cangklong jadi Wanoh

Hiji mangsa, kuring kungsi nganjang ka imahna pun guru. Leuwih ti 5 taun teu kungsi panggih deui bérés ti Tsanawiyyah. Anjeunna tos réngsé jadi pagawé pamaréntah (baca:PNS). Sapopoe ngangon sasatoan sarupaning domba, meri, entog, munding jsb. Teu anéh memang, anjeuna urang lembur bau lisung, lantaran boga otak anu hadé nya dibawa kudulurna ka kota nepika jadi jelema gegedén dina hal pendidikan. 

Ti kajauhan katenjo dedegan pun guru nu jangkung badag, kulitna bodas kolot, gugupay ka kuring: “Kadieu jang, geuwat kadieu?”. Wawuh kénéh da baheula kuring katelah budak pinter sok sanajan can tangtu jadi jelema bener.

“Assalamualikum pa,” bari gugupay ti kajauhan. Salam rawuh ka anjeunna, sirah batan kaki dijaga, bongkok ngaronyok leungit dakina. 

Baca juga  Zallfa Sang Penari Cilik dari Cipeundeuy

“Di sawah wae ayeuna mah pa?” basa-basi diheulakeun.

“Nya kieu we ningan jang, keur budak dikampung nya geus kolot gé dikampung deui wé” Pun Guru samutut  bari ngahuapkeun bala-bala tiis meunang nyieun pamajikanana. Pok deui weh “Beres jang masantrén di Garut téh? Geus beubeunangan naon waé? aya nu nyelap dina diri teu? Geus bisa mémérés hirup dulur can?”

Langit disusuhun taneuh dina dada. Haté diceprét kawas néwak reungit. Panon ranyay batan lolong ka awang-awang. Ceuli peurih lir ibarat nyeri huntu, kabeh jejedudan bingung rarasaan.

Meunang elmu hirup kalintang gédéna tina soal nu ku pun guru ditanyakeun. Tangtos baé perlu jawaban. Babari soal na mah, ngan hese ngajawabna. 

Bingung ku bingungna, geus lieur ti anggalna. Baham béléhéman, gagaro teu ateul, gégétrét teu dicéprét. Nempo kuring ngahuleng, pun guru nepak taktak “Rék Jadi Jelema Téh?”

Share :

Baca Juga

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Tina Cangklong jadi Wanoh

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Zallfa Sang Penari Cilik dari Cipeundeuy

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Si Kecrok Bolonyon, Unéng: Tutut Euceu mah Teu Kedah Dikecrok

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Risman, Budak Ngora nu Reueus Kana Kasundaan

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Libatkeun Pangéran dina Sagala Urusan

Silih Asah Silih Asih Silih Asuh

Hirup kudu Nyurup